【双调】雁儿落过得胜令_送别和风闹原文,翻译,赏析_拼音版_作者刘时中 

【双调】雁儿落过得胜令_送别和风闹

作者:刘时中 朝代:元代
【双调】雁儿落过得胜令_送别和风闹原文
送别

和风闹燕莺,丽日明桃杏。长江一线平,暮雨千山静。载酒送君行,折柳系离情。梦里思梁苑,花时别渭城。长亭,咫尺人孤另;愁听,阳关第四声。

东山仰谢安,秋水思张翰。长沙屈贾谊,落日悲王粲。坐上酒初残,灯下剑空弹。马援标铜柱,班超指玉关。遥看,明月钱塘岸;云间,山头更有山。

题和靖墓

西湖避世乖,东阁偿诗债。遨游天地间,放浪江湖外。读易坐书斋,策杖步苍苔。酒饮方拚醉,诗成且放怀。渐渐梅开,独立黄昏待。暗暗香来,清闲处士宅。

【双调】雁儿落过得胜令_送别和风闹拼音解读
sòng bié

hé fēng nào yàn yīng ,lì rì míng táo xìng 。zhǎng jiāng yī xiàn píng ,mù yǔ qiān shān jìng 。zǎi jiǔ sòng jun1 háng ,shé liǔ xì lí qíng 。mèng lǐ sī liáng yuàn ,huā shí bié wèi chéng 。zhǎng tíng ,zhǐ chǐ rén gū lìng ;chóu tīng ,yáng guān dì sì shēng 。

dōng shān yǎng xiè ān ,qiū shuǐ sī zhāng hàn 。zhǎng shā qū jiǎ yì ,luò rì bēi wáng càn 。zuò shàng jiǔ chū cán ,dēng xià jiàn kōng dàn 。mǎ yuán biāo tóng zhù ,bān chāo zhǐ yù guān 。yáo kàn ,míng yuè qián táng àn ;yún jiān ,shān tóu gèng yǒu shān 。

tí hé jìng mù

xī hú bì shì guāi ,dōng gé cháng shī zhài 。áo yóu tiān dì jiān ,fàng làng jiāng hú wài 。dú yì zuò shū zhāi ,cè zhàng bù cāng tái 。jiǔ yǐn fāng pīn zuì ,shī chéng qiě fàng huái 。jiàn jiàn méi kāi ,dú lì huáng hūn dài 。àn àn xiāng lái ,qīng xián chù shì zhái 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

刘时中 刘时中 刘时中,生平及籍贯不详,元代中后期著名散曲家,今存散曲小令七十五首,套数四篇。…详情

【双调】雁儿落过得胜令_送别和风闹原文,【双调】雁儿落过得胜令_送别和风闹翻译,【双调】雁儿落过得胜令_送别和风闹赏析,【双调】雁儿落过得胜令_送别和风闹阅读答案,出自刘时中的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。兰州五中国学网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jinshandazitong.com/shi/60402.html

诗词类别

刘时中的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语